Vildtbanestien 23
2635 Ishøj

www.vb-petanque.dk

Dart regler 

Almindelige spilleregler for Darts.

1.    Skiven skal ophænges således, at centrum af skiven er 172 3/4 cm over jorden.

2.    Minimums-kasteafstanden skal være 2 m 44 cm fra skivens overflade til kastelinien, målt i vandret linie.

3.    Kastelinien skal være mindst 46 cm lang og være tydeligt afmærket hele tiden. Linien må røres med foden, 
        men man må ikke stå eller  træde på den. En spiller må godt gå til hver side langs kastelinien, han har lyst til, 
        men ikke overskride denne.

4.    Kasterækkefølgen afgøres ved lodtrækning. Den vindende part i lodtrækningen kaster som nr. 1 i første parti,
        og som nr. 2 i andet, og hvis et tredie parti er nødvendigt, skal ny lodtrækning foretages.

5.    Godkendte type kastepile kan bruges.

6.    Et "kast" består almindeligvis af 3 pile, men kan også bestå af 2 eller 1, alt efter hvad man bliver enige om.

7.    Pile kan ikke kastes om og giver kun points, hvis pilens spids rører eller sidder fast i skivens overflade.

8.    Hvis det antal points, der behøves for at opnå et parti, overskrides i løbet af et kast, holder kastet op, og det antal
        points, som er scoret i løbet af kastet, tæller ikke.

9.    Den inderste plet (50) tæller som "double 25" ved afslutningskast.

10.  3 "trebler" eller "doubler" eller 3 pile i samme felt giver ikke parti, med mindre de 3 doubler giver det nøjagtige antal,
        der kræves.

11.   Ved afslutning behøver en spiller ikke at opnå det resterende pointstal i een double, men kan opnå antallet efter
        eget  valg, forudsat han opnår det nøjagtige antal, som kræves, og afslutter med en double, f.eks.: Der mangler 40 points.
        Dette kan opnås med en dobbelt 20. Hvis første kast kun giver 20, kastes næste kast efter dobbelt 10, men dobbelt 6 opnås.
        De resterende 8 points skal tages med dobbelt 4, ellers annulleres kastet.

Regler for enkeltspil.

For at opnå parti skal man score præcis 201, 301 eller 501, således som arrangeret før spillets begyndelse.

I almindelighed skal en spillers scoring begynde og slutte med en double. Men turneringsmatcher spilles som regel
med lige start 
(ingen tvungen double), og slutter med en tvungen double. Scoring foregår ved subtraktionsmetoden,
således at det antal points, der kræves for at vinde et parti, umiddelbart fremgår af regnskabet.

Andre Dartspil.

All fives.

 Et parti er 51 femmere. Således udgør 15, scoret ved en kombination af tallene på skiven, det samme som 3 femmere.
Alle 3 pile skal kastes, og den sidste pil skal score, ellers tæller kastet ikke. Desuden skal det samlede antal points, som er
scoret i kastet, være et multiplum af fem, ellers tæller tæller kastet heller ikke. Ved afslutningen af et parti skal alle 3
pile score. For eksempel: Hvis en femmer kræves, må denne opnås enten med 1 treer og 2 enere, eller 2 toere og 1 ener,
i hvilken som helst rækkefølge.

Shanghai.

 Spillerne kaster i rækkefølge 3 pile i hvert felt fra et til ni i nummerorden. Doubler og trebler tæller som sådanne, og den
spiller, som opnår det højeste samlede antal points, vinder.

Round the clock.

 Spillerne skal kaste en pil i hvert felt fra et til tyve i nummerorden, og afslutte med double tyve. Så længe en spiller
i løbet af et kast (3 pile) opnår at score i det rigtige felt, i den rigtige rækkefølge, fortsætter han med at kaste.
Doubler og trebler tæller som feltets nummer. Den første spiller, som opnår en double tyve, vinder.

Round the clock in doubles.

 Dette spil er magen til Round the clock, men kun doubles tæller, og skal afsluttes med den inderste plet efter double tyve.

Shove Ha´penny.

 Spillerne, som kaster skiftevis, forsøger at få 3 pile i hvert af felterne fra et til ni, i ligegyldig hvilken orden. Doubler og
trebler tæller som feltets nummer. - En spiller, som får pilen i et felt, han allerede har fyldt ved at få 3 pile i det, giver pointet for dette felt til sin modstander, men det sidste point for parti kan ikke gives på denne måde.

Gode råd.

En mellemvægts-pil er altid god. Stil dig op i god balance før kastet,og gør dig umage med hver pil. Gør det til en vane at
efterlade en double seksten til afslutning. Det betaler sig.