Vildtbanestien 23
2635 Ishøj

www.vb-petanque.dk


 

Referat fra Ordinær Generalforsamlingen

Mandag 19. juli 2021 kl. 19:00 i klublokalet

 

VB II blev repræsenteret af Ulla Vistisen

 

Referat fra Ordinær Generalforsamlingen

Mandag 19. juli 2021 kl. 19:00 i klublokalet

 

VB II blev repræsenteret afUlla Vistisen

 

Formanden Maj-Britt Stokholm bød velkommen

1.    Valg af dirigent. Inga Juel Johansen  blev valgt – hun konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.

2.    Valg af stemmetællere. Valgt blev Lone Spanglev og AllanSylov  Madsen

3.    Bestyrelsens beretning. Fremlagt af formanden og godkendt.

4.    Fremlæggelse af revideret regnskab – omdelt – fremlagt af kassereren. Regnskabet blev godkendt.

5.    Fastsættelse af kontingent på baggrund af budget. Kontingentet blev bibeholdt på kr. 105.00/kvartal. Dette blev godkendt.

6.    Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.

7.    Valg af formand- udgår foretages i lige år

8.    Valg af kasserer – Lis Egebro Daugaard opstiller og blev valgt

9.    Valg af 2 bestyrelsesmedlem for 2 år  Poul Stokholm og Merete Hoffmangenopstiller og begge blev valgt.

10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Ejvin Hahn genopstiller og blev valgt, Grethe Nørager opstiller og blev valgt, begge 2 for 1 år.

11. Valg af revisor og revisor suppleant – AnneliseJakobsen opstiller og  blev valgt til revisor og Lone Spanglevopstiller og blev valgt til revisor suppleant, begge 2 for 1 år.

12. Tripple turneringen afholdes 19. september 9.30

 

Mødet sluttede i god ro og orden kl. 19.20