Gildbrostien 24
Kælderen
2635 Ishøj

www.vb-petanque.dk


Referat fra Generalforsamling

                Torsdag 24. marts 2011 kl. 19:00 i klublokalet

 

Der var fremmødt 25 stemmeberettigede medlemmer.

                     VB II blev repræsenteret af Merete Hoffmann.

 

Formanden bød velkommen og vi holdt et minuts stilhed for Britta.

 1. Valg af dirigent – Bjarne Steadman blev valgt – han konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel.
 2. Valg af stemmetællere. Valgt blev Maj-Britt Juhl og Merete Hoffmann.
 3. Bestyrelsens beretning. Fremlagt af formanden og den blev godkendt.
 4. Fremlæggelse af revideret Regnskab – omdelt – fremlagt af kassereren. Regnskabet blev godkendt.
 5. Fastsættelse af kontingent på baggrund af budget. Budget fremlagt med en bemærkning om  at 1000 kr. til turneringer måske var lidt for lidt. Kontingentet blev bibeholdt på 35 kr. pr. måned. Dette blev godkendt.
 6. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet nogle forslag.
 7. Valg af formand udgået (sker i lige år)
 8. Valg af kasserer – Grethe Nørager på valg – genopstiller – og blev valgt med klapsalver.
 9. Valg til bestyrelse. 2 medlemmer på valg – Gull og Poul – begge genopstillede, men Inge Stokholm stillede også op. Gull trak sit kandidatur tilbage, og Poul Stokholm og Inge Stokholm blev valgt med klapsalver.
 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Leila Steffensen og Sonja Petersen genopstillede og blev valgt ved klapsalver.
 11. Valg af revisor og revisorsuppleant – Joan Rasmussen og Maj-Britt Juhl modtog genvalg og blev klappet i mål.
 12. Sidste punkt EVT.  Der blev foreslået spillestart til klokken 1800 i begyndelsen af sæsonen. Vinderne af dartturneringen blev fundet. Guld til Jørn Vinther – Sølv til Poul Stokholm – Bronze til Poul Christensen. Medaljer uddeles ved start 3. april 2011.
 13. Dirigenten takkede for god ro og orden og generalforsamlingen sluttede klokken 20:00. Derefter gav foreningen en drink, og der blev hyggesnakket.

 

 

 

 

Formand                                                   Næstformand                       Kasserer

Inga Juel Johansen                                     Poul Stokholm                     Grethe Nørager