Gildbrostien 24
Kælderen
2635 Ishøj

www.vb-petanque.dk


Referat af Ekstraordinær Generalforsamling

                Mandag 26. april 2010 kl. 19:00 i klublokalet

 

Der var fremmødt 19 stemmeberettigede medlemmer.

Fra VB II var Asger Wulff mødt.

 

Formanden bød velkommen og vi gik til punkt 1.

  1. Valg af dirigent – Helmer Larsen blev valgt – han konstaterede at den ekstraordinære generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
  2. Valg af stemmetællere. Valgt blev Maj-Britt og Joan.
  3. Indkomne forslag. Der var et, en ændring til antallet i bestyrelsen, så der sidder formand, kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Dette blev vedtaget med 14 stemmer for, 2 imod og 3 blanke.
  4. Valg af 1 bestyrelsesmedlem – 2 stillede op nemlig Jørn og Leila. Jørn fik 10 stemmer, Leila fik 6 stemmer og der var 3 blanke.
  5. Valg af suppleanter – 2 stillede op, Sonja og Leila. De blev begge valgt.
  6. Valg af revisor. Joan stillede op og blev valgt.
  7. Valg af revisorsuppleant – Maj-Britt stillede op og blev valgt.
  8. Mødet sluttede i god ro og orden.

 

 

 

   Inga Juel Johansen                                               Poul Stokholm                                                  Grethe Nørager

        Formand                                                            Næstformand                                                        Kasserer